【TVPP】 Cheng Xiao(WJSN) – Rhythmic Gymnastics hoof, 성소(우주소녀) – 리듬체조 후프! @2017 Idol Star Championship【TVPP】 Cheng Xiao(WJSN) – Rhythmic Gymnastics hoof, 성소(우주소녀) – 리듬체조 후프! @2017 Idol Star Championship

Cosmic Girls(WJSN) # 020 : Performance of the rhythmic Gymnastics hoof @2017 Idol Star Championship 20170130

Cosmic Girls(WJSN): Sul-A, EXY, BONA, CHENG XIAO, EUNSEO, DAYOUNG, DAWON, SOOBIN, XUAN YI, YEOREUM, MEI QI, LUDA
Website:
Twitter:
Facebook:
Instagram: instagram.com/wjsn_cosmic

source

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.