Cùng các Phụ huynh và các em Học sinh khám phá tổng quan về app Edu.OneEdu.One là phần mềm ứng dụng do VIETTEL phát triển.
Edu.One được tạo ra để làm Kênh thông tin cho ngành giáo dục, kết nối trực tiếp nhiều đầu mối của nhà trường, của Sở/Phòng GD&ĐT đến Học sinh, đến các Phụ huynh học sinh.
Edu.One là một kho thông tin cá nhân về học tập của Học sinh, kho tài liệu, kho tri thức liên quan đến giáo dục.
Edu.One tạo ra các mạng thông tin chuyên dùng, dành riêng cho công tác giáo dục, không phải mạng xã hội.

source

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.