Diane trong cuộc thi thể dục dụng cụ AGA Leach Open. 29-02-2020 (gymnastics meet)Diane trong cuộc thi thể dục dụng cụ AGA Leach Open tại Trung Tâm Hội Nghị và Trình Diễn Long Beach, ngày 29-02-2020. Đây là cuộc thi cuối cùng trước khi bước vào cuộc thi vô địch toàn tiểu bang California vào tháng Ba. Trong cuộc thi này.Diane đạt tổng số điểm 37.325 cho cả 4 môn, cao nhất từ trước đến nay.

Xà lệch: 9.150
Cầu thăng bằng: 9.450 (hạng 6)
Sàn: 9.375
Nhảy ngựa: 9.350 (hạng 2)
Toàn năng: 37.350 (hạng 7)

***

Díane in AGA Long Beach Open gymnastics meet, Long Beach Convention and Entertainment Center, Feb 29, 2020. This is the last meet before California state championship. She earned 37.425 overall. This is her highest score ever.

Bars: 9.150.
Beam: 9.450 (6th)
Floor: 9.375
Vault: 9.350 (2nd)
Overall: 37.325 (7th)

source

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.