Khung Trời Tuổi Thơ TV | Dịch vụ viễn thông và tìm hiểu về cơ sở thực tiễnĐề tài : “Đánh giá chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng sử dụng sản phẩm FPT Play Box của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT Huế”, qua nghiên cứu thực tế khách hàng đã sử dụng sản phẩm với sự điều tra thăm dò ý kiến của 130 khách hàng, kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng qua sự hỗ trợ của phần mềm phân tích số liệu SPSS, về cơ bản, đề tài đã đạt được các mục tiêu nghiên cứu cụ thể.
#CSKH #FPT

source

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.