Lần Đầu Bắn PC (Part 1 # )Thiết bị chơi game 💻 : PC / MENU PLAY 7

Quay màng hình : App mặc định trong máy khung hình 60fps , tốc độ bit 20 Mbps

Dpi : 437

Độ nhạy từ trên xuống (PC) : 72 / 26 / 26 / 26/ 10 / 20

Like share subscribe nếu thấy video giải trí và giúp anh em cải thiện kỹ năng

Kênh kỹ năng không phải kênh leo rank !

source

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.