Lễ cúng giáp ấn tại điện Chung Quốc Mẫu||Phú Thọ,Ninh Diêm,Ninh Hòa,tỉnh Khánh HòaĐiện Chung Quốc Mẫu||Phú Thọ,Ninh Diêm,thị xã Ninh Hòa,tỉnh Khánh Hòa||Mong huynh đệ tỷ muội gần xa xem về mẹ có một cuộc sống hạnh phúc bình an và nếu có gì sai xót mong bỏ qua ạ||Nam Mô Điêu Trì Hoàng Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn

source

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.