Lịch sử 6 bài 6 sự chuyển biến và phân hóa của xã hội nguyên thủy Kết nối tri thức với cuộc sốngCác em ấn like và theo dõi kênh tiktok giúp cô nhé ❤️:
Lịch sử 6 bài 2 dựa vào đâu để biết và phục dựng lại lịch sử Kết nối tri thức với cuộc sống
GIỚI THIỆU SÁCH GIÁO KHOA LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
#CHANTROISANGTAO #LICHSUVADIALI6 #DIALI6
Phần ĐỊA LÍ 6 sách giáo khoa LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 6. Kết nối tri thức với cuộc sống: Giới thiệu những nội dung cơ bản về địa lí tự nhiên đại cương
Mỗi bài được trình bày theo cấu trúc 4 phần như sau: Khởi động, Kiến thức, Luyện tập và Vận dụng.
Phần Yêu cầu cần đạt: Nêu ngắn gọn các mục tiêu cần đạt trong bài bám sát chương trình.
Phần Mở đầu (khởi động) nhấn mạnh nội dung trọng tâm của chủ đề; vừa khơi gợi hứng thú tìm hiểu vừa nêu bật những nội dung chủ đạo về chủ đề.
Phần Kiến thức mới là phần cụ thể hóa các yêu cầu cần đạt trong mỗi chủ đề.
Phần Luyện tập và Vận dụng: HS sẽ nhận biết và vận dụng các cách thức khái quát hóa kiến thức khác nhau một cách sáng tạo. (lấy hình minh hoạ T159)
Nội dung 7 chương trong sách được viết thành 26 bài học. Mỗi bài học có bố cục hợp lí, nhằm làm nổi bật các quan điểm biên soạn sách là Tiếp cận năng lực và Tích hợp.
Hình thức phong phú, đẹp, thiết kế hiện đại.

source

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.