The indoor square dance live , Drink And Sing My Sorrows, is easy to learn, good and beautiful#Xiaoqing #Xiaoqingshuffle #小青 #小青洗牌
The indoor square dance live “Drink And Sing My Sorrows” is easy to learn, good and beautiful… For those of you who practice dancing at home in a practical exercise class, I wish you good success.
现场室内广场舞《喝酒唱我的忧伤》,简单易学,优美动听……对于在家练舞的你来说,一堂实用的体能课,祝你一切顺利。
Bài múa vuông trong nhà trực tiếp “Uống Và Hát Nỗi Buồn Của Anh” dễ học, hay và đẹp mắt … Dành cho các bạn tập nhảy tại nhà lớp học thể dục dưỡng sinh thực hành, xin chúc các bạn thành công tốt đẹp.

source

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.