Tin vui từ Ukraine, 16 tàu chiến của Việt Nam tạm ổn, nhưng đây là lời cảnh báo…#vietnamdefence #ukraine #russia
Tin vui từ Ukraine, 16 tàu chiến của Việt Nam tạm ổn, nhưng đây là lời cảnh báo…

VNDF Biển Đông:
Fanpage Vietnam Defence:
Fanpage Thế giới – Quân sự:
Website:

source

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.