Tony Duong có thể đánh bại Cbum tại Mr Olympia 2022 ?Đừng quên các bài blog chi tiết trên website. Coaching online tại:
Link podcast full:
Coach Vincent (ISSA CPT) – Huấn luyện Fitness toàn diện – Thay đổi hình thể – Blog kiến thức chuyên sâu – Review sự thật, khoa học.

source

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.