Trưa 19/4: Dịch Căng Ở Thượng Hải, Dân Quỳ Gối Van Xin Khi Bị Buộc Rời Nhà Nhường Chỗ Cho F0 | SKĐS



bantincovidtrua1904 #covid19ThuongHai #danThuongHaiquygoivanxin SKĐS | Tình hình dịch tại Thượng Hải vẫn rất căng thẳng …

source

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.